Regler / Vejledninger

ADR / sikkerhedsrådgivning:

ADR konventionen (Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej). Klik her

Den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Klik her

Bestemmelser om tvangsruter for transport af farligt gods. Klik her

Bestemmelser om tilknytning af en sikkerhedsrådgiver og sikkerhedsrådgiverens funktioner. Klik her


Køre- og hviletid / kontrolapparat:

Politiets vejledning om brug af kontrolapparater (analog fartskriver og digital tachograf).

Klik her

Færdselsstyrelsens vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen. Klik her

Politiets vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Klik her

Justitsministeriets bekendtgørelse om køre- og hviletid. Klik her

Rådets forordning om køre- og hviletid - bilag 1 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Klik her

Rådets forordning om brug af kontrolapparater – Forordning nr. 165 fra 2014 – ”Tachografforordningen”. Klik her

Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR) - bilag 3 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Klik her

Rigsadvokatens bødekatalog. Klik her

Særtransport:

Trafikstyrelsens bekendtgørelse om særtransporter. Klik her

Andet:

Brugermanual - Siemens VDO Tachograf version 1.3. Klik her

Siemens VDO Tachograf fejlkoder. Klik her

Brugermanualer - Stonereidge Tachograf. Klik her

Rigspolitiets folder om de nye kørekortsregler til lastbiler og busser pr. 19. januar 2013. Klik her

Trafikstyrelsen har udarbejdet en revideret Carbotagevejledning, der er gældende fra om med den 1. september 2013. Klik her

Europæiske retningslinjer for bedste praksis om fastgørelse af last til vejtransport. Klik her

Politiets vejledning om alkolås i.f.m. spirituskørsel (gælder pr. 1 april 2015). Klik her

Koder på EU-kørekort. Klik her

Trafikstyrelsens vejledning om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Klik her