Nye regler for varebiler pr. 1. juli 2019


Fra den 1. juli 2019 stilles der nye krav til vognmænd og chauffører, som transporterer gods for fremmed regning i varebil. Kravet gælder, hvis godset har en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, og hvis varebilen eller vogntoget (varebil med anhænger) vejer over 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Hvad betyder det så for dig som varebilsvognmand og –chauffør?

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at du senest den 1. april 2019 skal ansøge Færdselsstyrelsen om tilladelse. Så får du en tilladelse, der er gyldig allerede fra den 1. juli 2019, hvor loven træder i kraft.

Følgende krav skal opfyldes for at få en varebilstilladelse:

  • Faglige kvalifikationer: Som beskrevet tidligere
  • Økonomi: Du skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse.
  • Restancer til det offentlige: Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere for hverken virksomheden eller transportlederen. Bemærk: Der er mulighed for at indgå en afdragsaftale.

Vandel og god skik: Færdselsstyrelsen foretager en konkret vurdering ud fra hvert tilfælde.

Færdselsstyrelsen har oprettet hjemmesiden Varebilskrav.dk, som beskriver de regler, herunder hvordan man som varebilsvognmand kvalificerer sig til at få en tilladelse.